برچسب ها : پروتکل‎های غربالگری

کارکنان شرکت نفت آلبرتا باید واکسینه شوند

کارکنان شرکت نفت آلبرتا باید واکسینه شوند، از روز جمعه؛ شرکت نفت و گاز، از همه افراد شاغل در سایت‎های کاری خود می‎خواهد که به‎طور کامل در برابر کووید-۱۹ واکسینه شوند یا تست سریع انجام دهند.، شرکت نفت پیش از این اقداماتی شامل بررسی‎های بهداشتی روزانه، پروتکل‎های غربالگری پیش از استفاده از سرویس حمل و […]ادامه مطلب