برچسب ها : پروازهای بین المللی

پافشاری نخست وزیر Quebec برای ممنوع کردن پروازهای بین المللی

پافشاری نخست وزیر Quebec برای ممنوع کردن پروازهای بین المللی نخست وزیر Quebec اصرار دارد. که دولت فدرال پروازهای غیرضروری بین‌ المللی را ممنوع کند. زیرا بحران جدید ویروس کرونا در این کشور درحال تشدید است. François Legault این درخواست را روز سه شنبه صادرکرد. وی اذعان ‌نمود: در مورد بازگشت افرادی که به تعطیلات […]ادامه مطلب