برچسب ها : محدودیت‎های جدید برای کارکنان ایرکانادا

محدودیت‎های جدید برای کارکنان ایرکانادا

محدودیت‎های جدید برای کارکنان ایرکاناداف به گفته کارشناسان، تصمیم ایرکانادا مبنی بر عدم پذیرش تست سریع به عنوان روشی جایگزین برای کارکنانی که نمی‎خواهند واکسن کووید ۱۹ را تزریق کند.؛ نمونه جدیدی از سخت‎گیری برای واکسیناسیون است و سایر شرکت‎ها نیز ممکن است از آن تقلید کنند. بزرگ‎ترین شرکت هواپیمایی کشور از همه کارکنان خود […]ادامه مطلب