برچسب ها : مالیات های کانادا

قوانین مالیات در کانادا

قوانین مالیات در کانادا، در کانادا، دولتهای فدرال، استانی و شهرداری ها برای پرداخت هزینه برنامه ها و خدمات دولتی مانند جاده ها، خدمات عمومی، مدارس، مراقبت های بهداشتی، توسعه اقتصادی و فعالیت های فرهنگی، از افراد و شرکت ها مالیات دریافت می کنند. • قوانین مالیات در کانادا بر اساس سطح درآمدی که فرد […]ادامه مطلب