برچسب ها : ماشین پلیس در کانادا

ماشین پلیس در کانادا

ماشین پلیس در کانادا، خودرو‌های پلیس در دو کشور کانادا و ایالت متحده آمریکا توسط چندین شرکت خودرو ساز آمریکایی و به صورت سفارشی تولید می‌شوند که در سه دسته‌‌ی کلی قرار می‌گیرند. وسایل نقلیه مخصوص تعقیب و گریز، خودروهای خدمات ویژه و بسته‌ی خدمات ویژه. بسته‌ی خدمات ویژه شامل موقعیت هایی می‌شود که چندین […]ادامه مطلب