برچسب ها : قرنطینه در کانادا

قرنطینه نشدن مسافران کانادایی به انگلستان

قرنطینه نشدن مسافران کانادایی به انگلستان، کانادایی‎ هایی که به انگلستان سفر می‎کنند از روز دوشنبه، بدون درنظر گرفتن این‎که آیا به‎ طور کامل واکسینه شده‎اند یا خیر؛ نیازی به قرنطینه شدن نخواهند داشت.ف وزارت حمل و نقل بریتانیا گفت که کانادا و سایر کشورها را به «لیست سبز» خود منتقل می‎کند؛ زیرا مسافران این […]ادامه مطلب