برچسب ها : عوارض نوسازی در کانادا

مالیات خانه در کانادا

مالیات خانه در کانادا، داشتن یک خانه برای یک زندگی از ملزومات داشتن آرامش در زندگی است. اکثر مردم کشورهای انگلستان و اروپا هزینه زندگی در کانادا را به میزان قابل توجهی کمتر از کشورهای خود میدانند. هزینه خانه در کانادا نسبت به دیگر کشور های توسعه یافته ارزان تر است. قیمت خانه در کانادا […]ادامه مطلب