برچسب ها : شهروندان افغانستان

خروج آخرین نیروهای نظامی از افغانستان و پایان جنگ بیست

خروج آخرین نیروهای نظامی از افغانستان و پایان جنگ بیست ساله آمریکا و افغانستانف ژنرال کنت مکنزی، فرمانده ستاد مرکزی نیروهای نظامی آمریکا در کنفرانس خبری پنتاگون وزارت دفاع این کشور تایید کرد که آمریکا خروج از افغانستان را کامل کرده و آخرین پرواز آمریکا نیمه شب کابل برابر با ساعت ۳:۲۹ دقیقه بامداد واشنگتن […]ادامه مطلب