برچسب ها : شرایط حسابداری در دانشگاه‌های کانادا

شرایط حسابداری در دانشگاه‌ های کانادا

حسابداری به علم جمع آوری داده ها، طبقه بندی و تفسیر داده ها و اطلاعات مالی در یک شرکت، بانک، یک کسب و کار و یا هر حوزه تخصصی دیگر می گویند. افرادی که برای تحصیل این رشته ر انتخاب می کنند قصد دارند تا توانایی خود برای تصمیم گیری در حوزه های مالی، نظارت […]ادامه مطلب