برچسب ها : سگی به نام “دیگبی” زنی را از تصمیم به خودکشی منصرف کرد.

سگی به نام “دیگبی” زنی را از تصمیم به خودکشی

سگی به نام “دیگبی” زنی را از تصمیم به خودکشی منصرف کرد. “دیگبی” سگی است که به طور معمول در جلسات درمانی به آتشنشانان کمک می‌کند تا با آسیب روحی خود روبرو شوند. اما این بار دیگبی زنی که قصد داشت از روی پل خودکشی کند را نجات داد. در ابتدا مذاکره‌ کنندگان پلیس با […]ادامه مطلب