برچسب ها : سن گواهینامه

سن گواهینامه در کانادا

سن گواهینامه در کانادا معمولا حداقل سنی که در آن افراد میتوانند به گرفتن گواهینامه اقدام و به صورت قانونی رانندگی کنند دراکثر کشورها ۱۸سالگی در نظر گرفته میشود؛ اما گاهی به آنها اجازه داده میشود تحت نظارت یک راننده با تجربه، پیش از رسیدن به سن قانونی گواهینامه یادگیری و آشنایی با قوانین را […]ادامه مطلب