برچسب ها : رهبر امور زنان بومی

مناظرات انتخاباتی: زمان محدود نمایندگان برای صحبت راجع به خشونت

مناظرات انتخاباتی: زمان محدود نمایندگان برای صحبت راجع به خشونت علیه زنان بومی در آخرین مناظره‌ی انتخاباتی، جگمنت سینگ، رهبر حزب نیودموکرات، و جاستین ترودو، رهبر حزب لیبرال، درباره‌ی زنان بومی که به قتل رسیده یا مفقود شده‌اند بحث کردند. سینگ، از ترودو بخاطر عدم “خواست اجرای عدالت” در این پرونده‌ها، انتقاد کرد. آنامی پاول […]ادامه مطلب