برچسب ها : راه آهن

شبکه حمل و نقل شهری در کانادا

شبکه حمل و نقل شهری کانادا   خدمات شبکه حمل و نقل شهری کانادا سریع، گوناگون و از اتوبوس، قطارهای زیرزمینی (مترو)، قطارهای زمینی، منو ریل‌ها و در بعضی از شهرها کشتی، تشکیل شده است. خدمات شبکه حمل و نقل شهری و حومه شهری کانادا در سطح کیفی بسیار مناسبی قرار دارد.   بلیت های […]ادامه مطلب