برچسب ها : دفن سوخت فسیلی

به گفته دانشمندان سوخت‌ های فسیلی باید مدفون بمانند

به گفته دانشمندان سوخت‌های فسیلی باید مدفون بمانند، طبق گفته دانشمندان برای جلوگیری از افزایش ۱.۵ درجه ای دمای زمین باید تقریبا ۶۰ درصد ذخایر نفت و گاز و ۹۰ درصد ذخایر زغال در زیر زمین مدفون بماند. این پیش بینی بر تحلیل دقیق عرضه و تقاضای انرژی در سطح جهان استوار است. پژوهشگران می […]ادامه مطلب