برچسب ها : حق عائله‌مندی در کانادا

حق عائله‌ مندی در کانادا

حق عائله‌ مندی در کانادا، حق عائله‌مندی برای کاهش مشکلات زنان بی سرپرست و زوج‌ هایی که فقط با یک حقوق زندگی خود را می گذرانند، در نظر گرفته شده‌ می باشد. حق عائله‌مندی هم مثل “مکمل تضمین درآمد”، در طول سال به شکل ماهانه پرداخت می‌ گردد. برای استفاده دوباره از این مستمری، در […]ادامه مطلب