برچسب ها : حقوق زنان در کشور کانادا

موقعیت اجتماعی زنان در جامعه‌ کانادا

موقعیت زنان در جامعه کانادا، بعد از سال ها تلاش، سرانجام در سال ۱۹۲۱ به زنان کانادایی حق رأی تعلق گرفت. در سال ۱۹۲۹ بین زنان و یک دادگاه دولتی، بر سر شناسایی زنان به‌ عنوان اشخاص حقوقی اختلافاتی به وجود آمد. در آن سال دادگاه ذکر شده منحل گردید. این واقعه، تحولات فراوانی را […]ادامه مطلب