برچسب ها : جنگل‌های سرسبز کانادا که تا به امروز ندیده بودید

جنگل‌های سرسبز کانادا که تا به امروز ندیده بودید

جنگل‌های سرسبز کانادا که تا به امروز ندیده بودیدT کانادا نام بزرگترین کشوری است که در آمریکای شمالی قرار دارد و در واقع رتبه دوم را در سطح جهان پس از روسیه از نظر مساحت به خود اختصاص داده است.این کشور با اینکه یکی از کشورهای سردسیر به حساب می‌آی اما دارای جنگل های بسیار […]ادامه مطلب