برچسب ها : جنبش ‌

تاثیر شبکه های اجتماعی بر جنبش ‌های اجتماعی

شبکه های اجتماعی بر زندگی انسان های تاثیرات غیرقابل انکاری دارند. هر برنامه و پیامرسان و یا هر شبکه اجتماعی که در آن افراد عقاید مختلف را به اشتراک می گذارند، همگی دست به دست هم می دهند تا اجتماعات مختلفی در هر لحظه بوجود بیاید. به عنوان مثال فردی که در قاره آمریکای شمالی […]ادامه مطلب