برچسب ها : تعرفه ترجمه رسمی در کانادا

تعرفه ترجمه رسمی در کانادا

تعرفه ترجمه رسمی در کانادا، بر اساس نرخ اداره مترجمان رسمی اسناد، تعرفه ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: ۱- تعرفه ترجمه رسمی اسناد و مدارک معین شده یا تیپ سند تیپ به اسناد و مدارکی گفته می‌شود که از نظر شکل و فرم یکسان و دارای کلمات ثابت و متغیر هستند. ۲- هزینه […]ادامه مطلب