برچسب ها : ترودو: لیبرال‎ها مزایای پرداختی به سالمندان را افرایش می‎دهند

ترودو: لیبرال‎ها مزایای پرداختی به سالمندان را افرایش می‎دهند

ترودو: لیبرال‎ها مزایای پرداختی به سالمندان را افرایش می‎دهند، جاستین ترودو، رهبر لیبرال‎ها وعده داده است که در صورت انتخاب مجدد، کمک‎های مالی سالمندان کم درآمد را افزایش می‎دهد .او از این گروه سنی که به احتمال زیاد رای می‎دهند درخواست می‎کند که به او در رقابت انتخاباتی در کبک کمک کنند.ف بر اساس این […]ادامه مطلب