برچسب ها : ترودو از کلیسای کاتولیک می‌خواهد که مسئولیت خود را پذیرد

ترودو از کلیسای کاتولیک می‌خواهد که مسئولیت خود را پذیرد

ترودو از کلیسای کاتولیک می‌خواهد که مسئولیت خود را پذیرد نخست وزیر جاستین ترودو از کلیسای کاتولیک خواست “پا پیش بگذارد“ و مسئولیت نقشی که در سیستم مدارس مسکونی کانادا داشته‌است را به عهده بگیرد.  ترودو گفته‌است كه به عنوان یك کاتولیک، از موضعی كه كلیسا گرفته‌است بسیار ناامید شده و از کلیسا درخواست نموده […]ادامه مطلب