برچسب ها : تخلیه ساکنان در لیزتاویلِ

نشت گاز باعث تخلیه ساکنان در لیزتاویلِ انتاریو شد

نشت گاز باعث تخلیه ساکنان در لیزتاویلِ انتاریو شد انتاریو- بعد از ظهر پنجشنبه پلیس استانی انتاریو (OPP) و نیروهای اورژانس در ارتباط با نشت گاز در منطقه Donegan Street East و Wallace Avenue، در لیزتاول، در صحنه حاضر شدند. پلیس استانی انتاریو (OPP) اعلام کرده ساکنان در حال تخلیه منطقه مذکور هستند. شرایط خطرناک […]ادامه مطلب