برچسب ها : بیمه خدمات درمانی دانشجویان بین المللی در کانادا

بهترین بیمه درمانی در کانادا

بهترین بیمه درمانی در کانادا، یکی از مهمترین دغدغه‌های پس از مهاجرت به کانادا شرایط بیمه و خدمات درمانی برای تازه واردین به کانادا می‌باشد. خدمات درمانی در کانادا از بودجه عمومی کشور تامین می‌شود، به این معنی که هزینه امور درمانی و بهداشتی با مالیات دهندگان تقسیم می‌شود. این سیستم پرداخت، یعنی کاربران واجد […]ادامه مطلب