برچسب ها : بیمه بهداشتی

هزینه‌ های بیمه درمانی در کانادا

هزینه‌های بیمه درمانی در کانادا، خدمات پزشکی در کانادا  Universal Health Care نامیده می‌شود که خدماتی مانند ویزیت، آزمایش‌های مختلف را در مقابل داشتن کارت بهداشتی، ارائه می‌شود. در هر ایالت، سیاست‌های مراقبت‌های بهداشتی با دیگر ایالات فرق می‌کند و بنابراین دانشجویان بین‌المللی هزینه‌های ماهانه متفاوتی را پرداخت می‌کنند . در اینجا هزینه بیمه‌های درمانی […]ادامه مطلب