برچسب ها : به دنبال دریافت خسارت از دولت فدرال است

آلبرتا: مردی که پس از دریافت واکسن آسیب جدی دیده،

آلبرتا: مردی که پس از دریافت واکسن آسیب جدی دیده، به دنبال دریافت خسارت از دولت فدرال است موری هلکسون، ساکن آلبرتا می‌گوید دو هفته پس از آنکه اولین دوز واکسن آسترازنکا را دریافت کرده در انگشتان و پایین پاهایش احساس سوزن سوزنی (گِز گِز) و بی‌حسی می‌کرد. وی افزود که پس از مراجعه به […]ادامه مطلب