برچسب ها : بهترین نقطه برای مشاهده ماهگرفتگی روز چهارشنبه

سواحل غربی کانادا، بهترین نقطه برای مشاهده ماهگرفتگی روز چهارشنبه

سواحل غربی کانادا، بهترین نقطه برای مشاهده ماهگرفتگی روز چهارشنبه حدود ساعت ۲:۴۵ بامداد به وقت پاسیفیک، سایه زمین روی ماه میافتد و این ماهگرفتگی در سواحل غربی کانادا به بهترین شکل دیده میشود.       منبع:   theglobeandmail.comادامه مطلب