برچسب ها : بخش‌هایی از منطقه یورک و منطقه پیل همچنان پابرجا است

هشدار گرما برای تورنتو ، بخش‌هایی از منطقه یورک و

هشدار گرما برای تورنتو ، بخش‌هایی از منطقه یورک و منطقه پیل همچنان پابرجا است اخطارهای مربوط به گرما، باران و طوفان برای بخش‌هایی از GTA توسط سازمان محیط زیست کانادا در روز سه‌شنبه صادر شد. هشدار گرما برای شهرهای تورنتو و همیلتون و همچنین بخش‌هایی از منطقه یورک (دورهام و هالتون)، منطقه پیل و […]ادامه مطلب