برچسب ها : بانک مونترال

بهترین بانک برای تازه واردین به کانادا کدام بانک ها

بهترین بانک برای تازه واردین به کانادا کدام بانک ها هستند؟ سیستم بانکداری کانادا یکی از کاراترین و بهترین سیستم های بانکی در جهان است، یکی از شواهد این امر کارایی این بانکها در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ است. اگر تازه به کاناد مهاجرت کرده اید یا قصد مهاجرت دارید قطعا به اینکه کدام بانک […]ادامه مطلب