برچسب ها : بازنشستگی کانادا

دوران بازنشستگی در کانادا

دوران بازنشستگی در کانادا، بازنشستگی دوره ای است که فرد بر اساس قانون و با داشتن شرایط مشخص سنی، می تواند حقوق و مزایایی را از دولت دریافت کند.دولت کانادا برنامه های متنوعی را برای دوران بازنشستگی شهروندان و افراد مقیم این کشور ارائه می دهد. برنامه بازنشستگی کانادا به عنوان یکی از نخستین اقدامات […]ادامه مطلب