برچسب ها : بازنشستگان در کشور کانادا

برنامه های کانادا برای سالمندان و بازنشستگان

سالمندان و بازنشستگان کانادا، پولی که سالمندان و بازنشستگان کانادا به صورت ماهانه دریافت می کنند، به برنامه انتخابی و دستمزدشان وابسته می باشد. کانادایی ها اکثرا پیش از سن ۶۵ سالگی، خود را بازنشست می نمایند. امنیت سالمندی در کانادا (OAS) امنیت سالمندی (Old Age Security) یا OAS، مخصوص اشخاص کم درآمد و یا […]ادامه مطلب