برچسب ها : انواع مالیات در کانادا

مالیات خانه در کانادا

مالیات خانه در کانادا، داشتن یک خانه برای یک زندگی از ملزومات داشتن آرامش در زندگی است. اکثر مردم کشورهای انگلستان و اروپا هزینه زندگی در کانادا را به میزان قابل توجهی کمتر از کشورهای خود میدانند. هزینه خانه در کانادا نسبت به دیگر کشور های توسعه یافته ارزان تر است. قیمت خانه در کانادا […]ادامه مطلب

قوانین مالیات در کانادا

قوانین مالیات در کانادا، در کانادا، دولتهای فدرال، استانی و شهرداری ها برای پرداخت هزینه برنامه ها و خدمات دولتی مانند جاده ها، خدمات عمومی، مدارس، مراقبت های بهداشتی، توسعه اقتصادی و فعالیت های فرهنگی، از افراد و شرکت ها مالیات دریافت می کنند. • قوانین مالیات در کانادا بر اساس سطح درآمدی که فرد […]ادامه مطلب