برچسب ها : اقتصاد بریتیش کلمبیا

اشتغال و اقتصاد بریتیش کلمبیا

اشتغال و اقتصاد بریتیش کلمبیا، اقتصاد استان بریتیش کلمبیا، در سال های زیادی بر مبنای منابع طبیعی خود بنا شده بود. اما این استان در سال های اخیر، به میزان قابل توجهی در بخش های خدمات و صنایع متنوع شده می باشد. در دهه های اخیر اشتغال و اقتصاد بریتیش کلمبیا به طور چشمگیری رو به […]ادامه مطلب