برچسب ها : اعمال قوانین سخت‌گیرانه ‌تر برای حرکات نمایشی با ماشین در آنتریو

اعمال قوانین سخت‌گیرانه ‌تر برای حرکات نمایشی با ماشین در

اعمال قوانین سخت‌گیرانه ‌تر برای حرکات نمایشی با ماشین در آنتریو از روز پنجشنبه، رانندگی با سرعت ۴۰ کیلومتر یا بیش از آن، در نقاطی که حداکثر سرعت مجاز کمتر از ۸۰ کیلومتر ‌باشد، جریمه حرکات نمایشی را در پی خواهد داشت. پیش از تاریخ ۱ جولای، رانندگی با سرعت ۵۰ کیلومتر در این جاده‌ها […]ادامه مطلب