برچسب ها : اظهارات گارنو در رابطه با تخلیه افغان‎ها از افغانستان

اظهارات گارنو در رابطه با تخلیه افغان‎ها از افغانستان

اظهارات گارنو در رابطه با تخلیه افغان‎ها از افغانستان روز یکشنبه مارک گارنو؛ وزیر امور خارجه با اشاره به انتقادات عمومی از دولت کانادا در مورد عملیات تخلیه در کشور افغانستان، بیان کرد که هیچ‎کس نمی‎توانست پیش‎بینی کند که این کشور با چه سرعتی به دست طالبان خواهد افتاد. وی در گفتگو با CTV News […]ادامه مطلب