برچسب ها : اشتغال و اقتصاد نیوفاندلند و لابرادور

اقتصاد نیوفاندلند و لابرادور

اقتصاد نیوفاندلند و لابرادورT اقتصاد نیوفاندلند و لابرادور، وابستگی بسیار زیادی به منابع طبیعی دارد. از بزرگترین صنایع این استان می توان به ماهیگیری اشاره کرد. ولی از سال ۱۹۸۹ با فناوری ها و راهبردهای جدید به مبارزه با کمبود ماهی پرداخته می باشند. از این رو در حال حاضر صنعت ماهیگیری، با چالش هایی […]ادامه مطلب