برچسب ها : ارتقاء گواهینامه در کانادا

گواهینامه پایه ۱ در کانادا

گواهینامه پایه ۱ در کانادا، رانندگی با کامیون و تریلی در بخش حمل و نقل یکی از مشاغل مورد نیاز در کاناداست. با توجه به مواردی مانند نوع و وزن وسیله نقلیه، نوع ترمز و… گواهینامه های مختلفی در کانادا وجود دارد. گواهینامه پایه یک در کانادا دارای دو سطح محدود و کامل A است. […]ادامه مطلب