برچسب ها : اداره مهاجرت کانادا

دعوتنامه استانی کانادا

دعوتنامه استانی کانادا، اکسپرس اینتری اصلی ترین سیستم کانادا برای مدیریت نیروی کار ماهری است که می خواهند اقامت دائم کانادا را بگیرند. براساس برنامه ۲۰۲۱-۲۰۲۳ کانادا ۱۱۰.۰۰۰ مهاجر از طریق برنامه اکسپرس اینتری می پذیرد. اداره مهاجرت کانادا از اکسپرس اینتری برای مدیریت گروههای نیروی کار ماهر از طریق سه برنامه زیر استفاده می […]ادامه مطلب