برچسب ها : آژانس خدمات مرزی کانادا

دوبرابر شدن مسافران پس بازگشایی مرز آمریکا و کانادا

دوبرابر شدن مسافران پس بازگشایی مرز آمریکا و کانادا، در هفته اول بازگشایی مرز کانادا و آمریکا و اجازه ورود شهروندان واکسینه شده آمریکایی به کشور کانادا؛ تعداد مسافرانی که از طریق مرز زمینی به این کشور می‎روند دو برابر شد. بر اساس داده‎های آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA)، ۲۱۸.۷۳۲ مسافر غیرتجاری در بازه ۹ […]ادامه مطلب