برچسب ها : آشپزی در کانادا

زندگی در کانادا به عنوان سرآشپز

زندگی در کانادا به عنوان سرآشپز، برای دریافت اقامت کانادا، روش های بسیاری وجود دارد. در صورتی که شما از بین این روش ها، مهاجرت از طریق آشپزی را انتخاب کرده اید. برای زندگی و دریافت اقامت دائم کانادا، زندگی به عنوان یک سرآشپز تقاضای زیادی وجود دارد. در این مقاله مهاجرت از طریق آشپزی […]ادامه مطلب

ویزای کار آشپزی در کانادا

ویزای کار آشپزی در کانادا، برای مهاجرت به کشور کانادا، بیشتر از ۷۰ روش گوناگون مهاجرتی موجود است. شما باید با توجه به دسته بندی درست، مراحل مهاجرت را طی نمایید. به طور مثال از برنامه نیروی متخصص فدرال (Federal Skills Trades) استفاده نمایید. و مهارت آشپزی خود را برای دریافت ویزای کاری در این […]ادامه مطلب