برچسب ها : آزمایش کووید19 مرزهای زمینی

هفته آینده در مرزهای زمینی، کانادا آزمایش کووید ۱۹ منفی

نیاز کانادا به آزمایش کووید ۱۹ منفی، در مرزهای زمینی   از هفته آینده ، هر کسی که در یکی از مرزهای زمینی خود به کانادا می رسد. باید آزمایش کووید ۱۹ منفی را نشان دهد. بدین ترتیب آزمایش کووید۱۹ در مرزهای زمینی کانادا الزامی شد. نخست وزیر “جاستین ترودو” اعلام کرد: هر کسی که […]ادامه مطلب