برچسب ها : آداب رفتاری تعجب‌آور مردم کانادا

آداب رفتاری تعجب‌آور مردم کانادا

آداب رفتاری تعجب‌آور مردم کانادا، ساکنین کانادا در ابتدا از شهروندان بومی این منطقه بودند اما با گذشت زمان جمعیت قابل توجهی از جمعیت کانادا را مهاجرین تشکیل دادند.همچنان نیز جمعیت مهاجر به این کشور رو به افزایش است. این مهاجرت ها باعث شکلگیری تنوع بالای فرهنگی در این کشور شد. مردم کانادا به همه […]ادامه مطلب