افزایش متقاضیان بانک مواد غذایی در تورنتو

 افزایش متقاضیان بانک مواد غذایی در تورنتو

بانک های مواد غذایی تورنتو بزرگ با بالاترین تقاضا در تاریخ خود مواجه هستند زمانی که اقتصاد کانادا پس از کنترل همه گیری بازگشایی شد برخی از بانک های مواد غذایی انتظار داشتند که تعداد مشتریان کاهش یابد اما در طول تابستان بانک‌های مواد غذایی تورنتو بیشترین تعداد افراد نیازمند را در تاریخ خود گزارش می‌کنند که به تورم، افزایش نرخ بهره و افزایش اجاره مرتبط است.

تعداد متقاضیان مواد غذایی در تورنتو بزرگ قبل از پاندمیک، ۶٠،٠٠٠ نفر در ماه بود که در طول پاندمیک به ماهانه ١٢٠،٠٠٠ نفر و در حال حاضر به ١٨٢،٠٠٠ نفر رسیده است. بیش از ٧٠٪‏ متقاضیان مستأجر هستند و نرخ اجاره تأثیر مستقیم بر کاهش توان خرید این افراد دارد. تورم حالا خود بانکها را در تأمین مواد غذایی با مشکل مواجه کرده است.

مدیر

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

0 دیدگاه

پست های مرتبط