کارگران فیلیپینی نمی‌توانند پایگاه نظامی آمریکا را به دلیل اختلاف در پرداخت حقوق ترک کنند!

 کارگران فیلیپینی نمی‌توانند پایگاه نظامی آمریکا را به دلیل اختلاف در پرداخت حقوق ترک کنند!

در یک پایگاه نظامی آمریکا صدها کارگر فیلیپینی در جزیره دیگو گارسیا در اقیانوس هند، به دلیل اختلاف حقوق بین یک پیمانکار آمریکایی و دولت فیلیپین قادر به ترک آن نیستند. روزنامه پست گفت فیلیپین در سال ۲۰۲۰ خواستار افزایش دستمزدها به حداقل دستمزد فدرال آمریکا به میزان ۷.۲۵ دلار در ساعت شد، در حالی که کارگران گفتند هنوز به بسیاری از آنها ۵.۲۵ دلار در ساعت پرداخت می شود.

واشنگتون پست گفت که Kellogg Brown Root در بیانیه‌هایی به روزنامه گفته است که تعلیق مربوط به اختلاف دستمزد نیست، اما به منظور جلوگیری از شیوع COVID-19 و به دلیل کمبود تقاضا، پروازها لغو شده است.

همچنین در این گزارش به نقل از چندین کارگر گفته شده است که تمایلی به پرواز به فیلیپین ندارند زیرا می‌ترسند در صورت تداوم اختلاف دستمزد، اجازه بازگشت به آنها داده نشود.

مدیر

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

0 دیدگاه

پست های مرتبط